Susţineţi jurnalismul european independent şi cu acces LIBER – faceţi o donaţie către VoxEurop

Termeni şi condiţii de utilizare

Ghidul pentru comentariile cititorului poate fi găsit la pagina CARTĂ EDITORIALĂ.

Voxeurop oferă utilizatorilor săi acces gratuit la informaţiile disponibile pe situl sau încă din momentul conectării. Voxeurop oferă o gamă de servicii permiţând utilizatorilor săi accesul diferenţiat la informaţie.

Voxeurop se angajeajă să păstreze confidenţialitatea informaţiilor primite de la internauţi în momentul subscrierii.  Totuşi, Voxeurop va putea prezenta statistici globale şi informaţii demografice generale relative la utilizatorii săi. Pentru a-şi ameliora şi personaliza serviciile, Voxeurop SA utilizează cookies. Acceptarea acestora este indispensabilă utilizării serviciilor personalizate ale sitului.

Voxeurope respectă viaţa privată a utilizatorilor săi şi se conformează strict legilor în vigoare referitoare la protejarea vieţii private şi a libertăţiilor individuale. Voxeurop se angajează să nu divulge unor terţe persoane, informaţiile furnizare de către utilizatorii săi. Acestea sunt confidenţiale. In consecinţă, conform legislaţiei în vigoare, utilizatorul dispune de dreptul la acces, rectificare şi opoziţie a informaţiilor personale. Odată înscris, utilizatorul are posibilitatea de a refuza primirea de mesaje promoţionale din partea partenerilor Voxeurop. Voxeurop işi rezervă dreptul de a trimite utilizatorilor săi mesaje  informative referitoare la evoluţia serviciilor sale. Utilizatorii au posibilitatea de a renunţa la înscriere în orice moment. Utilizatorul se obliga să utilizeze informaţiile obţinute în urma conectării doar în scopuri licite, conform legislatiei în vigoare şi cu respectarea condiţiilor  generale menţionate în acest articol sau în orice alta sursă indicată în condiţiile generale de utilizare. Voxeurope utilizează informaţiile referitoare la persoana internautului, informaţii primite în momentul subscrierii, pentru realizarea unor servicii. In cazul în care dispoziţiile legale impun acordul specific al utilizatorului pentru utilizarea unor informaţii care il privesc, acesta din urma va putea în momentul subscrierii refuza să îşi dea acordul pentru utilizarea acestora. Acordul utilizatorului poate fi revocat în orice moment prin simpla trimitere a unui curier electronic serviciului newsletter.   Voxeurope îşi rezervată titlul de drept de autor şi drept de proprietate intelectuală asupra tuturor textelor, comentariilor, ilustraţiilor şi imaginilor reproduse în situl său. Prin urmare, utilizarea continutului sitului este permisă numai în scopuri personale, sub rezerva existenţei unor dispoziţii contrare, cu condiţia respectării codului de proprietate intelectuală francez.  utilizatorului îi este interzis, în afara utilizării personale de a copia, reproduce, difuza, vinde, publica, exploata şi difuza sub orice forma, pe cale electronica sau pe orice alta cale, informaţiile prezentate pe situl Voxeurop. In consecinta, orice utilizare fără acordul Voxeurop constituie contrafacere şi este sanctionaţă conform legii dreptului de proprietate intelectuală. Reproducerea totală sau parţială a sitului Voxeurop este strict interzisă. Reproducerea unuia sau a mai multor subiecte sau a serviciilor aflate pe situl Voxeurop este supusă legii dreptului de reproducere.   Utilizatorul care utilizează serviciile Voxeurop acceptă riscurile şi pericolele ce pot surveni odată cu utilizarea acestora. Voxeurop nu poate garanta în nici un caz că serviciile pe care le furnizeaza nu vor suferi nici o întrerupere. Obligaţia de furnizare a serviciilor sale este condiţionata de mijloacele de difuzare. Mai mult, informaţiile pe care utilizatorul le obţine de pe urma serviciilor furnizate de Voxeurop, de pe site sau urmare a mesajelor electronice nu îi oferă nici o garanţie din partea Voxeurop, în măsura în care acesta nu este producătorul acestor informaţii. Articolele propuse de Voxeurop sunt conforme legislaţiei comunitare în vigoare. Singura garanţie consimţită de către Voxeurop este asupra furnizării unui produs comandat de catre utilizator însă fără a-i da nici o garanţie de calitate sau asupra conţinutului, în măsura în care Voxeurop nu este sursa informaţiilor furnizate.

Voxeurop sau o terţa persoană poate stabilii legături cu alte situri sau surse. Voxeurop nu dispune de nici un mijloc pentru a controla aceste situri sau aceste surse, nu răspunde de disponibilitatea acestora şi nu le garantează. Voxeurope nu îşi atribuie conţinutul la care aceste situri sau sursele folosite au acces şi respinge orice responsabilitate sau garanţie în ceea ce priveste conţinutul acestora. Relaţiile intre situri şi în mod particular, căutarile sunt realizate în mod automat iar din cauza numărului foarte mare al acestora este imposibil ca angajaţii Voxeurop să le poată verifica în totalitate . Totuşi, dacă în paginile site-ului Voxeurop se găseste o legătură înspre un site cu conţinut ilicit, Voxeurop va ştege, după ce va fi luat cunoştinţă de conţinutul acestuia, conexiunea înspre acest site.

Modificarea şi renunţarea

Voxeurop îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile generale de utilizare a sitului. Voxeurop va informa utilizatorul prin curier electronic cu privire la orice modificare survenita in conditiile generale şi il va invita să îşi dea acordul asupra acestor modificări.

Cesiunea

Utilizatorul nu poate transmite unui terţ nici o informaţie care i-a fost trimisă spre folosinţă personală.

Dreptul aplicabil

Condiţiile generale, toate actele şi operaţiunile prezentate cât şi drepturile şi obligaţiile părţilor sunt aplicate şi interpretate conform dreptului francez iar părţile se supun jurisdicţiei franceze.

Jurisdicţie

Dacă părţile nu ajung la o soluţionare amiabilă a litigiilor relative la condiţiile generale într-un termen de 15 zile de la notificarea scrisă a unei din părţi de către cealaltă parte, litigiul va fi soluţionat de către Tribunalul competent.

Integralitatea acordului

Condiţiile generale reprezintă integralitatea acordului survenit între utilizator şi Voxeurop relativ la obiectul vizat.

Forţa majoră

Voxeurop şi orice terţă persoană nu pot fi ţinute responsabile de încetarea sau întârzierea în executarea obligaţiilor prevăzute în condiţiile generale, provocate de cauze independente de voinţa lor, incluzând fără nici o limitare orice situaţie de forţă majoră, acte ale autorităţilor civile ori  militare, incendii, inundaţii, seisteme, rebeliuni, războaie, acte de sabotaj, probleme de reţea, erori de codaj al fişierelor electronice, limitele programelor informatice sau incapacitatea serviciilor de telecomunicaţii, măsuri ale guvernului, insa părţile vizate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru reducea efectelor provocate de situaţiile mai sus mentionate.

Negocierea

Utilizatorul şi Voxeurop recunosc şi sunt de acord asupra faptului ca atât lipsa garanţiilor cât şi limitarea responsabilităţii şi a recursului care apar în condiţiile generale sunt aplicabile şi constituie baza condiţiilor generale.

Definiţii

"Utilizator" este persoana fizică înscrisă pe situl Voxeurop în scopul de a avea acces la serviciile oferite de către Voxeurop. "Informaţii personale referitoare la un utilizator" desemnează numele, adresa de e-mail ale utilizatorului. "Informaţii" se referă la texte şi imagini.